15 / 1

مقداد مددی

آئین رونمائی از تعرفه رسمی و پایه ای تولید و فروش عکس های مطبوعاتی، ظهر امروز با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعات و جمعی از دبیران عکس خبرگزاریها و مطبوعات برگزار شد.

پرواز خارجی