25 / 1

عبدالرحمن رافتی

با نزدیک شدن به ایام نوروز و آئین سنتی خانه تکانی کارگاه های قالیشویی روزهای پرکاری را سپری می کنند.

پرواز خارجی