30 / 1

سعید طلوعی

در آستانه فرارسیدن نوروز طرح شهر تکانی نظافت گروهی شهر با همکاری شهرداری بجنورد ، شورای اسلامی شهر، هلال احمر و آتش نشانی و شهروندان عزیز به منظور پاک سازی نظافت شهراجرا شد.

پرواز خارجی