نماهنگ|شرط پیروزی در جنگ

رهبر معظم انقلاب معتقدند که صدام به این دلیل به ایران حمله کرد که در نیروی نظامی ایران احساس ضعف کرد.

پرواز خارجی