آخرین اخبار | آرشیو اخبار

بازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندران

غلامرضا احمدی

سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندران بازدید کرد.سردار غلامحسین غیب‌پرور صبح دوشنبه برای بازدید از مناطق سیل‌زده به مازندران سفر کرد و از شهرستان سیمرغ و روستاهای سیل‌زده در این شهرستان بازدید کرد .وقوع دو فقره سیل مخرب در مازندران سبب شد تا ۶۵۰۰ واحد مسکونی و بیش از ۹۱ هزار هکتار مزارع و باغات دچار تخریب و آسیب شود. همچنین این حادثه به بخش‌های مختلف خسارت‌های هنگفتی وارد کرده است.

بازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندرانبازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندرانبازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندرانبازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندرانبازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندرانبازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندرانبازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندرانبازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندرانبازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندرانبازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندرانبازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندرانبازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندرانبازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندرانبازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندرانبازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندرانبازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مناطق سیل‌زده مازندران
کارگزاری فارابی