آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

روستای سیل زده معمولان پلدختر- لرستان

حامد جعفرنژاد

این تصاویرهوایی و زمینی مربوط به منطقه معمولان است جایی که پس از گذشت ۱۳ روز از سیل اهالی شهر معمولان مشغول شستن لوازم خود در خیابان‌ها و چشمه‌ها و بازسازی بخش های قابل استفاده مناطق زندگی‌شان هستند. با بارش شدید باران و جاری شدن سیل شهرها و روستاهای زیادی هستند که اولویت شان از زنده ماندن به شستن گل و لای از صورت زندگی تغییر کرده است.در این میان امدادگران سپاهی و بسیجی و جهادگران طلاب،مخلصانه برای رفع نیاز مردم لرستان در تلاش و کمک رسانی مضاعف هستند.

تصاویر هوایی از تخریب خانه های روستای سیل زده معمولان پلدختر دراستان لرستانروستای سیل زده معمولان پلدختر در لرستانتصاویر هوایی از روستای سیل زده معمولان پلدختر دراستان لرستاننشاط و بازی کودکان روستای سیل زده معمولان پلدختر در لرستانجهادگران بسیجی در حال خای کردن گل و لای خانه ها از سیل در روستای سیل زده معمولان پلدختر در لرستانتصاویر هوایی از تخریب خانه های روستای سیل زده معمولان پلدختر دراستان لرستانمردم روستای سیل زده معمولان پلدختر در لرستانتخریب خانه های حاشیه رودخانه در روستای سیل زده معمولان پلدختر لرستانشست و شوی و سایل و لباس های مردم روستای سیل زده معمولان پلدختر در لرستانلوازم و وسایل های روستای سیل زده معمولان پلدختر در لرستانکودکان روستای سیل زده معمولان پلدختر در لرستانتصاویر هوایی از اسکان سیل زدگان در چادرهای هالا احمر روستای سیل زده معمولان پلدختر در استان لرستانتصاویر هوایی از اسکان سیل زدگان در چادرهای هالا احمر روستای سیل زده معمولان پلدختر در استان لرستانشست و شوی خانه ها از گل و لای بجامانده از سیل در روستای سیل زده معمولان پلدختر در لرستانشست و شوی و سایل و لباس های مردم روستای سیل زده معمولان پلدختر در لرستانشست و شوی خانه ها از گل و لای بجامانده از سیل در روستای سیل زده معمولان پلدختر در لرستانشست و شوی البسه از گل و لای بجامانده از سیل در روستای سیل زده معمولان پلدختر در لرستانشست و شوی خانه ها از گل و لای بجامانده از سیل در روستای سیل زده معمولان پلدختر در لرستانتخریب خانه های حاشیه رودخانه در روستای سیل زده معمولان پلدختر لرستانتصاویر هوایی از روستای سیل زده معمولان پلدختر دراستان لرستاننشاط و بازی کودکان روستای سیل زده معمولان پلدختر در لرستانشست و شوی البسه از گل و لای بجامانده از سیل در روستای سیل زده معمولان پلدختر در لرستانتخریب یکی از مدارس روستای سیل زده معمولان پلدختر در لرستانتصاویر هوایی از شکسته شده پل ارتباطی روستای سیل زده معمولان پلدختر دراستان لرستانروستای سیل زده معمولان پلدختر- لرستانتصاویر هوایی از روستای سیل زده معمولان پلدختر دراستان لرستانتصاویر هوایی از اسکان سیل زدگان در چادرهای هالا احمر روستای سیل زده معمولان پلدختر در استان لرستان
الی گشت