آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست خبری سخنگوی جدید قوه قضائیه

مقداد مددی

نخستین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی جدید قوه‌قضائیه عصر امروز با حضور خبرنگاران رسانه‌ها در ساختمان دادگستری استان تهران برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیهغلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیهنشست خبری سخنگوی جدید قوه قضائیهنشست خبری سخنگوی جدید قوه قضائیهغلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیهنشست خبری سخنگوی جدید قوه قضائیهغلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیهغلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیهنشست خبری سخنگوی جدید قوه قضائیهغلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیهنشست خبری سخنگوی جدید قوه قضائیهغلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیهنشست خبری سخنگوی جدید قوه قضائیهغلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیهنشست خبری سخنگوی جدید قوه قضائیهغلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه
فلای تو دی