۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر / کارگر ایرانی را از بند برندها خارجی رهایی دهیم.

پرواز خارجی