29 / 1

مهدی پدرام خو

بندرامام خمینی به عنوان بزرگترین مجتمع بندری کشور وتنها بندر واردات غلات و نهاده های دامی این روزها بیشترین حجم از ورودکالاهای اساسی کشور راتجربه میکند.بر اساس گفته های مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خوزستان از ابتدای سال تاکنون ۴۶ فروندکشتی در زمینه کالای اساسی تخلیه شده که نسبت به مدت مشابه ۹۲ درصد رشد دارد.همچنین تناژ تخلیه شده از کشتی ها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه ۷۵ درصد رشد داشته است.

پرواز خارجی