اینفوگرافیک/ پاسداشت زبان‌فارسی و روز بزرگداشت حکیم‌ابوالقاسم‌فردوسی

یست‌وپنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، به‌مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی / برخی فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند که از شهرت جهانی برخوردار است. فردوسی را حکیم سخن و حکیم طوس گویند. شاهنامه پرآوازه‌ترین سرودهٔ فردوسی و یکی از بزرگ‌ترین نوشته‌های ادبیات کهن پارسی است.

اینفوگرافیک/ پاسداشت زبان‌فارسی و روز بزرگداشت حکیم‌ابوالقاسم‌فردوسی
کارگزاری فارابی