آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مُبلغ مذهبی روستای سراب- کرمانشاه

فرزاد منتی

محمدرضا آهویی روحانی ۳۹ ساله اهل نیشابور به مدت۲سال است که بهمراه خانواده اش در روستای سراب بخش سرفیروزآباد از توابع شهرستان کرمانشاه به تبلیغ دینی وامور فرهنگی میپردازند.این روحانی توانسته است با کمک اهالی روستا مسجد روستا را توسعه و حسینیه ای را جهت مراسم های دینی احداث نموده و مردم روستاهای اطراف می توانند مراسمهای خود را نیز در این حسینیه برگزار کنند.

فلای تو دی