33 / 1

مقداد مددی

وزرای امور خارجه ایران و آلمان ظهر امروز پیرامون مسائل دوجانبه دیدار و گفت و گو کردند.

پرواز خارجی