32 / 1

وحید احمدی

صبح امروز دوشنبه ۱۰ تیر اصحاب رسانه پس از نشست و گفتگو با سید حسن رضوی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران از سد امیرکبیر واقع در شهر کرج بازدید کردند.

پرواز خارجی