34 / 1

مهدی پدرام خو

صبح امروز طرح مشارکت های مردمی در بازسازی ذخایر آبزیان با رهاسازی(۳۵۰هزار) قطعه ماهی با حضور مدیرکل بازسازی ذخایز سازمان شیلات کشور در تالاب شادگان برگزار شد.

پرواز خارجی