30 / 1

امیرحسین نظری

کاروان «زیر سایه خورشید» متشکل از خادمان حرم و حاملان پرچم متبرک رضوی واردسیستان و بلوچستان شد و در شهرستان چابهار و شهرستان بم‌پور و بزمان و دلگان مورد استقبال مردم قرار گرفت.

پرواز خارجی