جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

رالی ‌تور شهری خودروهای تاریخی در تهران

حامد ملک‌پور

رالی ‌تور شهری وسیله‌های نقلیه تاریخی صبح امروز چهارشنبه ۲۳ مرداد توسط کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران از کاخ نیاوران آغاز شد و در سازمان میرات فرهنگی و گردشگری پایان یافت.

رالی ‌تور شهری خودروهای تاریخی در تهراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاوراننمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاورانرالی ‌تور شهری خودروهای تاریخی در تهرانرالی ‌تور شهری خودروهای تاریخی در تهرانرالی ‌تور شهری خودروهای تاریخی در تهرانرالی ‌تور شهری خودروهای تاریخی در تهرانرالی ‌تور شهری خودروهای تاریخی در تهرانخودروهای تاریخی در سازمان میرات فرهنگی و گردشگرینمایش خودروهای تاریخی در کاخ نیاورانخودروهای تاریخی در سازمان میرات فرهنگی و گردشگری
فلای تو دی