آخرین اخبار | آرشیو اخبار

عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری شام غریبان حسینی علیه‌السلام، با حضور هزاران نفر از مردم عزادار، جمعی از مسئولان کشور و رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)سرلشکر قاسم سلیمانی و مقتدی صدر در مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)مقتدی صدر و رهبر معظم انقلاب در مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)سرلشکر قاسم سلیمانی، مقتدی صدر و رهبر معظم انقلاب در مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی(ره)
فلای تو دی