آخرین اخبار | آرشیو اخبار

ششمین همایش ملی مدیریت جهادی

امین آهویی

ششمین همایش ملی مدیریت جهادی با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش ، رضا رحمانی وزیر صنعت و سردار سردار محمد حسین سپهر جانشین سازمان بسیج مستضعفین شامگاه امروز سه شنبه ۲۶ آذر در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.

حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیحضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیحضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیحضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیاجرای سرود ملی سرآغاز ششمین همایش ملی مدیریت جهادیحضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیاجرای سرود ملی سرآغاز ششمین همایش ملی مدیریت جهادیحضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه وامیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیششمین همایش ملی مدیریت جهادیسخنرانی سردار محمدحسین سپهر جانشین سازمان بسیج مستضعفین در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیحضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیسخنرانی سردار محمدحسین سپهر جانشین سازمان بسیج مستضعفین در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیحضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیسخنرانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیسخنرانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیسخنرانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیسخنرانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیسخنرانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیسخنرانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیسخنرانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیسخنرانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیسخنرانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیحضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیحضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیسخنرانی امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیحضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیسخنرانی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیاهدای لوح یادبود به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیاهدای لوح یادبود به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیحضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیسخنرانی رضا رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیسخنرانی رضا رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت در ششمین همایش ملی مدیریت جهادیششمین همایش ملی مدیریت جهادیششمین همایش ملی مدیریت جهادیششمین همایش ملی مدیریت جهادیششمین همایش ملی مدیریت جهادیششمین همایش ملی مدیریت جهادیششمین همایش ملی مدیریت جهادی
فلای تو دی