چطور سپهبد سلیمانی، ستاد بازسازی عتبات را بنیان گذاشت؟

‌سپهبد سلیمانی چند سال پیش در میان بیان جزئیات تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات یک آرزوی مهم می کند. آرزویی که چند سالی است به سبب مجاهدت های خود او برآورده شده است.

کارگزاری فارابی