آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

بازدید خبرنگاران از موزه هنر ایران واقع در کاخ مرمر

محمد حسن‌زاده

درهای کاخ مرمر تهران که به تازگی به "موزه هنر ایران" تبدیل شده است و سال‌ها به روی مخاطبان بسته بود، صبح امروز ششم بهمن ماه به روی خبرنگاران باز شد تا اصحاب رسانه از نزدیک مراحل پایانی آماده سازی این موزه جدید را از نزدیک مشاهده کنند . در این موزه، آثاری با قدمت چندین هزار سال تا عصر معاصر به نمایش درآمده و به گفته مسئولان اقدامات مرمتی این آثار کمتر از سه ماه انجام شد.

موزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمرموزه هنر ایران واقع در کاخ مرمر
فلای تو دی