آخرین اخبار | آرشیو اخبار

سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران

حامد ملک‌پور

سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران شامگاه پنج‌شنبه ۱۰ بهمن با معرفی برگزیدگان در هتل پارسیان انقلاب تهران برگزار شد.

سروش صحت در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایراننرگس آبیار و محمدحسین قاسمی در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانهوتن شکیبا در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانشبنم مقدمی در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایراناکبر عبدی و جمشید هاشم‌پور در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانگلاره عباسی در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایراناکبر عبدی و جمشید هاشم‌پور در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانایرج طهماسب در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایراناهدای تندیس خلاقیت و استعداد درخشان سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به همایون غنی‌زاده کارگردان فیلم مسخره‌بازبزرگداشت عباس یاری در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانهمایون غنی‌زاده و علی نصیریان در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانبزرگداشت عباس یاری در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانجمشید هاشم‌پور در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانبزرگداشت علیرضا زرین‌دست در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانبزرگداشت علیرضا زرین‌دست در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانرضا بابک در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایراناهدای تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به علی نصیریان برای فیلم مسخره‌بازحامد بهداد و نوید محمدزاده در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانسیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانسعید روستایی کارگردان فیلم متری شیش و نیم به نمایندگی از بهرام دهقانی تندیس بهترین تدوین سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران را دریافت کردایرج طهماسب و اکبر عبدی در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایراناهدای تندیس بهترین فیلمبرداری سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به هومن بهمنش برای فیلم‌های سرخپوست و متری شیش و نیماهدای تندیس خلاقیت در بازیگری سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به نوید محمدزاده برای فیلم‌های سرخپوست و متری شیش و نیماهدای تندیس خلاقیت در بازیگری سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به نوید محمدزاده برای فیلم‌های سرخپوست و متری شیش و نیماهدای تندیس خلاقیت در بازیگری سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به نوید محمدزاده برای فیلم‌های سرخپوست و متری شیش و نیماهدای تندیس خلاقیت در بازیگری سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به نوید محمدزاده برای فیلم‌های سرخپوست و متری شیش و نیمفرشته صدرعرفایی برنده تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برای فیلم شبی که ماه کامل شداهدای تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به فرشته صدرعرفایی برای فیلم شبی که ماه کامل شدبزرگداشت اکبر عبدی در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانسخنرانی ایرج طهماسب در مراسم بزرگداشت اکبر عبدی - سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانبزرگداشت اکبر عبدی در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانبزرگداشت اکبر عبدی در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانبزرگداشت اکبر عبدی در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایراناکبر عبدی و همسرش در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایراناهدای تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به حامد بهداد برای فیلم قصر شیرینمهران غفوریان در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایرانکامران ملکی، حامد بهداد و فرزاد حسنی در سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایراناهدای تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به الناز شاکردوست برای فیلم شبی که ماه کامل شد توسط شبنم مقدمیاهدای تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به الناز شاکردوست برای فیلم شبی که ماه کامل شداهدای تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به الناز شاکردوست برای فیلم شبی که ماه کامل شداهدای دیپلم افتخار بهترین کارگردانی سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به نرگس آبیار برای فیلم شبی که ماه کامل شداهدای دیپلم افتخار بهترین کارگردانی سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به نرگس آبیار برای فیلم شبی که ماه کامل شداهدای دیپلم افتخار بهترین کارگردانی سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به سعید روستایی برای فیلم متری و شیش و نیماهدای تندیس بهترین کارگردانی سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به نیما جاویدی برای فیلم سرخپوستاهدای تندیس بهترین کارگردانی سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به نیما جاویدی برای فیلم سرخپوستعوامل فیلم سرخپوست بهترین فیلم سیزدهمین شب منتقدان و نویسندگان سینمای ایران
فلای تو دی