آخرین اخبار | آرشیو اخبار

بارش برف سنگین در گیلان

محمد رنجبر

بارش برف از دیروز در سطح شهر رشت آغاز و طبق پیش‌بینی‌ هواشناسی تا ظهر روز سه‌شنبه با شدت و ضعف ادامه پیدا می‌کند.رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه رانندگان از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی پرهیز کنند و در صورت لزوم حتما زنجیز چرخ به همراه داشته باشند

بارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در ازاد راه قزوین - رشتبارش برف سنگین در رشتبارش برف سنگین در رشتبارش برف سنگین در رشتبارش برف سنگین در رشتبارش برف سنگین در رشتبارش برف سنگین در رشتبارش برف سنگین در رشتبارش برف سنگین در رشتبارش برف سنگین در رشتبارش برف سنگین در گیلانبارش برف سنگین در گیلانبارش برف سنگین در گیلانبارش برف سنگین در گیلانبارش برف سنگین در گیلانبارش برف سنگین در رشتبارش برف سنگین در رشتبارش برف سنگین در رشتبارش برف سنگین در رشت
فلای تو دی