آخرین اخبار | آرشیو اخبار

گلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

ثارالله انکوتی

در آستانه برگزاری مراسم اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گلزار شهدای کرمان برای حضور صدها هزار نفری مردم از نقاط مختلف کشور آماده می شود.مراسم اربعین شهادت سرباز ولایت شهید سلیمانی و همرزم باوفایش سردار شهید حسین پورجعفری یکشنبه ۲۷ بهمن در کرمان برگزار میشود.

گلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیگلزار شهدای کرمان در آستانه برگزاری مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
فلای تو دی