کاریکاتور/ کرونا و بازگشت فرستاده !?

آیا آمریکا در شیوع ویروس کرونا به‌عنوان یک سلاح بیولوژیکی دخیل است؟ / کارشناس نظامی روس معتقد است جهش ویروس کرونا دقیقاً زمانی اتفاق افتاد که آمریکایی‌ها در حال تولید نسل جدیدی از سلاح‌های بیولوژیکی بودند که بتواند روی نژادی خاص مؤثر باشد و شهر ووهان در مرکز چین هم موقعیت مناسبی برای این منظور داشت.

کاریکاتور/ کرونا و بازگشت فرستاده!!؟!!
فلای تو دی