باورهای غلط درباره کرونا -۱

‌شیوع ویروس کرونا در ایران از لحاظ روانی بیشتر از خود بیماری بر روی مردم تاثیر گذاشته و نبود آمادگی روانی در مقابله با این ویروس به رواج برخی باورها و اعمال غلط در جامعه منجر شده است. موسسه فرهنگی، هنری و رسانه‌ای «معیار» مجموعه موشن گرافیکی درباره برخی از این باورهای غلط تولید کرده است.

الی گشت
;