آخرین اخبار | آرشیو اخبار

آغاز رزمایش ۳ روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامت - رشت

محمد رنجبر

رزمایش ۳ روزه «دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامت» سپاه از امروز با محوریت قرارگاه غدیر شمال نیروی زمینی سپاه و با مشارکت تیم‌های جنگ نوین لشکر عملیاتی ۱۶ سپاه قدس استان گیلان و تیپ نیروی مخصوص میرزاکوچک نیروی زمینی سپاه در استان گیلان آغاز شد.

آغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتسردار محمد عبدالله‌پور فرمانده سپاه قدس گیلان و آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و ارسلان زارع استاندار گیلانسردار محمد عبدالله‌پور فرمانده سپاه قدس گیلان و آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و ارسلان زارع استاندار گیلانآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتسردار محمد عبدالله‌پور فرمانده سپاه قدس گیلان و آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و ارسلان زارع استاندار گیلانآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتسردار محمد عبدالله‌پور فرمانده سپاه قدس گیلان و آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و ارسلان زارع استاندار گیلانآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتسردار محمد عبدالله‌پور فرمانده سپاه قدس گیلان و آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و ارسلان زارع استاندار گیلانآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامتآغاز رزمایش 3 روزه دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامت
فلای تو دی