جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

تفاهم نامه انجمن اسلامی دانش آموزان و کانون فرهنگی مساجد

حامد جعفرنژاد

آیین امضاء و تبادل تفاهم نامه همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی،هنری مساجد کشور با حضور حجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و امام جمعه موقت تهران و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

تفاهم نامه انجمن اسلامی دانش آموزان و کانون فرهنگی مساجدحجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و امام جمعه موقت تهران تبادل تفاهم نامه همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی،هنری مساجد کشور با حضور با حضور حجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی‌اکبری تبادل تفاهم نامه همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی،هنری مساجد کشور با حضور با حضور حجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی‌اکبری و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی  تبادل تفاهم نامه همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی،هنری مساجد کشور  تبادل تفاهم نامه همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی،هنری مساجد کشور با حضور با حضور حجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی‌اکبری و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی  تبادل تفاهم نامه همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی،هنری مساجد کشور با حضور با حضور حجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی‌اکبری و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تبادل تفاهم نامه همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی،هنری مساجد کشور با حضور با حضور حجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی‌اکبری تبادل تفاهم نامه همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی،هنری مساجد کشور با حضور با حضور حجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی‌اکبری و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی امضاء و تبادل تفاهم نامه همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی،هنری مساجد کشور امضاء و تبادل تفاهم نامه همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی،هنری مساجد کشور تفاهم نامه انجمن اسلامی دانش آموزان و کانون فرهنگی مساجدامضاء و تبادل تفاهم نامه همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی،هنری مساجد کشور  تبادل تفاهم نامه همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی،هنری مساجد کشور حجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و امام جمعه موقت تهران تبادل تفاهم نامه همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی،هنری مساجد کشور با حضور با حضور حجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی‌اکبری و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و امام جمعه موقت تهرانحجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و امام جمعه موقت تهران و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
فلای تو دی