آخرین اخبار | آرشیو اخبار

بسته بندی و توزیع ۲۰۰۰ بسته معیشتی توسط هلال احمر

سیدمحمود حسینی

صبح امروز آیین بسته بندی و توزیع۲۰۰۰ بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهران با حضور کریم همتی رییس جمعیت هلال احمر و عیسی فرهادی فرماندار تهران برگزار شد. ارزش این اقلام بالغ بر ۲.۵ میلیارد ریال است که برای نیازمندان استان تهران تهیه شده است.

آیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانآیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانآیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانکریم همتی رییس جمعیت هلال احمر در آیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانآیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانآیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانکریم همتی رییس جمعیت هلال احمر در آیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانآیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانآیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانآیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانآیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانآیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانسخنرانی عیسی فرهادی فرماندار تهران در آیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانسخنرانی کریم همتی رییس جمعیت هلال احمر در آیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانآیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانآیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانسخنرانی کریم همتی رییس جمعیت هلال احمر در آیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانسخنرانی کریم همتی رییس جمعیت هلال احمر در آیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانسخنرانی کریم همتی رییس جمعیت هلال احمر در آیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانسخنرانی شاهین فتحی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران در آیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانبسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی توسط هلال احمرآیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانکریم همتی رییس جمعیت هلال احمر در آیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانآیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهرانآیین بسته بندی و توزیع2000 بسته معیشتی اهدایی خیرین استان تهران
فلای تو دی