آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد با خانواده شهیدان خالقی‌پور

حامد جعفرنژاد

در دهه کرامت سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی دبیرکانون های فرهنگی هنری مساجد کشور عصر سه شنبه ۱۰ تیرماه با مادر شهیدان خالقی‌پور در منزل ایشان دیدار و گفت و گو کردند. همچنین از پوستر طرح ملی سه‌شنبه‌های تکریم(دیدار با خانواده معظم شهدا توسط کانون‌های مساجد محله به محله در تمام کشور) رونمایی شد.شهیدان رسول و علیرضا همراه با هم در عملیات مرصاد و داوود ۲۸ اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

طرح ملی سه شنبه های تکریم با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در منزل خانواده شهیدان خالقی پورگفت و گوی مادر شهیدان رسول و علیرضا و داود خالقی پور با حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی دبیرکانون های فرهنگی هنری مساجد کشورحضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در منزل مادر سه شهید رسول،علیرضا و داود خالقی پور در طرح ملی سه شنبه های تکریم (دیدار با خانواده معظم شهدا توسط کانون‌های مساجد محله به محله در تمام کشور)مادر شهیدان رسول و علیرضا و داود خالقی پورگفت و گوی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مادر شهیدان رسول و علیرضا و داود خالقی پورمادر شهیدان رسول و علیرضا و داود خالقی پورحضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در منزل مادر سه شهید رسول،علیرضا و داود خالقی پور در طرح ملی سه شنبه های تکریم (دیدار با خانواده معظم شهدا توسط کانون‌های مساجد محله به محله در تمام کشور)گفت و گوی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مادر شهیدان رسول و علیرضا و داود خالقی پورطرح ملی سه شنبه های تکریم با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی دبیرکانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در منزل خانواده شهیدان خالقی پورمادر شهیدان رسول و علیرضا و داود خالقی پورسید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در منزل مادر سه شهید رسول،علیرضا و داود خالقی پور در طرح ملی سه شنبه های تکریم (دیدار با خانواده معظم شهدا توسط کانون‌های مساجد محله به محله در تمام کشور)خانواده شهیدان خالقی پورطرح ملی سه شنبه های تکریم با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی دبیرکانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در منزل خانواده شهیدان خالقی پورحضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در منزل مادر سه شهید رسول،علیرضا و داود خالقی پور در طرح ملی سه شنبه های تکریم (دیدار با خانواده معظم شهدا توسط کانون‌های مساجد محله به محله در تمام کشور)مادر شهیدان رسول و علیرضا و داود خالقی پورتصویر شهیدان رسول و علیرضا و داود خالقی پورطرح ملی سه شنبه های تکریم با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی دبیرکانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در منزل خانواده شهیدان خالقی پور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در منزل مادر سه شهید رسول،علیرضا و داود خالقی پور طرح ملی سه شنبه های تکریم با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی دبیرکانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در منزل خانواده شهیدان خالقی پورتجلیل از مادر سه شهید رسول،علیرضا و داود خالقی پور در طرح ملی سه شنبه های تکریم با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی دبیرکانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در منزل خانواده شهیدان خالقی پورتجلیل از مادر سه شهید رسول،علیرضا و داود خالقی پور در طرح ملی سه شنبه های تکریم با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی دبیرکانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در منزل خانواده شهیدان خالقی پوررونمایی از پوستر طرح ملی سه‌شنبه‌های تکریم(دیدار با خانواده معظم شهدا توسط کانون‌های مساجد محله به محله در تمام کشور) با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی دبیرکانون های فرهنگی هنری مساجد کشورعکس یادگاری سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی دبیرکانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با خانواده شهیدان خالقی پورمادر شهیدان رسول و علیرضا و داود خالقی پور
فلای تو دی