جام جهانی 2022 قطر
 

برنامه های مجلس برای اصلاح ساختاری بودجه در گفتگو با خاندوزی

اصلاح ساختاری بودجه یکی از اقدامات بر زمین مانده در اقتصاد است که می تواند کشور را در برابر تحریم ها و تکانه های نفتی مصون بدارد. در این خصوص با دکتر احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم.



فلای تو دی