جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست مجازی وزیر ارشاد با خانواده شهید محمدرضا قربانی

حامد جعفرنژاد

طرح ملی «سه شنبه های تکریم» به همت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با هدف تجلیل از خانواده های شهدا در سراسر کشور بنیان گذاشته شده است.در دومین هفته این طرح سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور طی ارتباط زنده تصویری با خانواده روحانی شهید محمدرضا قربانی در استان ایلام به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

نشست مجازی وزیر ارشاد با خانواده شهید محمدرضا قربانی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در برنامه ارتباط زنده تصویری طرح ملی «سه شنبه های تکریم»ارتباط زنده تصویری با خانواده روحانی شهید محمدرضا قربانی در استان ایلام در طرح ملی «سه شنبه های تکریم» با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در برنامه ارتباط زنده تصویری طرح ملی «سه شنبه های تکریم»ارتباط زنده تصویری با خانواده روحانی شهید محمدرضا قربانی در استان ایلام در طرح ملی «سه شنبه های تکریم» با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیارتباط زنده تصویری با خانواده روحانی شهید محمدرضا قربانی در استان ایلام در طرح ملی «سه شنبه های تکریم» با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشورحجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در برنامه ارتباط زنده تصویری طرح ملی «سه شنبه های تکریم»ارتباط زنده تصویری با خانواده روحانی شهید محمدرضا قربانی در استان ایلام در طرح ملی «سه شنبه های تکریم» با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشورارتباط زنده تصویری با خانواده روحانی شهید محمدرضا قربانی در استان ایلام در طرح ملی «سه شنبه های تکریم» با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در برنامه ارتباط زنده تصویری طرح ملی «سه شنبه های تکریم» سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیارتباط زنده تصویری با خانواده روحانی شهید محمدرضا قربانی در استان ایلام در طرح ملی «سه شنبه های تکریم» با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشورارتباط زنده تصویری با خانواده روحانی شهید محمدرضا قربانی در استان ایلام در طرح ملی «سه شنبه های تکریم» با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور روحانی شهید محمدرضا قربانی در استان ایلام  سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در برنامه ارتباط زنده تصویری طرح ملی «سه شنبه های تکریم»
فلای تو دی