آخرین اخبار | آرشیو اخبار

افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

مسعود شهرستانی

به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و نمایشگاه پایان حکومت داعش و اقتدار جبهه مقاومت(در یمن،سوریه،عراق،لبنان،افغانستان) صبح امروز سه شنبه ۱۴ مرداد با حضور مقامات لشگری در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افتتاح شد.

سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلحدر مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیسردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیسرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیافتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیسرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیافتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیسرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیسرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیافتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیسرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیدریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیامیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی، فرمانده ارتش در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیافتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع،امیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش وسرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلحدر مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیسرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیافتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیامیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش ،سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیامیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع،امیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش،سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح،سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران،سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی وسردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیافتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیامیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش،سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح،سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران و سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیسرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح،سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران،سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی،سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه وسردار کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیسرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح،سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیامیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش،سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح،سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران و سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیامیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی، فرمانده ارتش در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیامیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع،امیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش،سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح،سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران،سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی وسردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیامیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیافتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیامیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیافتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیافتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیسرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح،سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران و سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیسرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح،سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران و سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیامیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی، فرمانده ارتش، سردار کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیسردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم افتتاح سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
فلای تو دی