آخرین اخبار | آرشیو اخبار

تجمع دانشجویی مقابل سفارت هند

مقداد مددی

جمعی از دانشجویان تهران عصر امروز با حضور مقابل سفارت هند، اقدام افراطی گراها در کشتار مسلمانان در این کشور را محکوم کردند.

تجمع دانشجویی مقابل سفارت هندتجمع دانشجویی مقابل سفارت هندتجمع دانشجویی مقابل سفارت هندتجمع دانشجویی مقابل سفارت هندتجمع دانشجویی مقابل سفارت هندتجمع دانشجویی مقابل سفارت هندتجمع دانشجویی مقابل سفارت هندتجمع دانشجویی مقابل سفارت هند
فلای تو دی