آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

در آستانه روز پزشک/دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی

محمدحسین موحدی نژاد

دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی سال۱۳۵۲ در اردکان یزد به دنیا آمد. سال ۷۲در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد قبول و درسال۷۹ فارغ التحصیل پزشکی عمومی شد .بعد از یک سال و نیم کار در بیمارستان های تهران و کرج وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد و از شهریور سال ۹۳ به عنوان عضو هیئت علمی وارد بیمارستان لقمان می شود.با کمک یکی از خیرین، آی سی یو جراحی اعصاب بیمارستان لقمان را با ۵۰ تخت تجهیز و هم اکنون برای استفاده از بیماران کرونایی استفاده می شود.

دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلیروزپزشک/دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلیپيگيري امور پزشكان هييت علمي توسط دکترحاجی اسماعیلیويزيت بيمار بخش اي سي يو جراحي اعصاب توسط دکترحاجی اسماعیلیويزيت بيمار بخش اي سي يو جراحي اعصاب توسط دکترحاجی اسماعیلیدکترحاجی اسماعیلی در حال روييت سي اسكن بيمار بخش اي سي يو جراحي اعصابروزپزشک/دکترحاجی اسماعیلیروزپزشک/دکترحاجی اسماعیلیدکترحاجی اسماعیلی در حال ويزيت بيمار بخش اي سي يو جنرال بيمار دياليزيرسیدگی به امور بخش های بیمارستانروزپزشک/دکترحاجی اسماعیلیدکترحاجی اسماعیلی در حال لباس پوشيدن كرونا روزپزشک/دکترحاجی اسماعیلیويزيت بيمار اي سي يو از کادر درمانی مبتلا به کروناروزپزشک/دکترحاجی اسماعیلیروزپزشک/دکترحاجی اسماعیلیروزپزشک/دکترحاجی اسماعیلیويزيت بيماران اي سي يو كرونااتاق رييس بخش اي سي يو جراحي اعصاب پيگيري امور بخش و بيمارانروزپزشک/دکترحاجی اسماعیلیروزپزشک/دکترحاجی اسماعیلیدفتر معاون آموزش و مسئول فني بیمارستان لقمانروزپزشک/دکترحاجی اسماعیلیروزپزشک/دکترحاجی اسماعیلیبیمارستان لقمان
فلای تو دی