آخرین اخبار | آرشیو اخبار

ماشین نویسی در ایام محرم

فرزاد منتی

با فرا رسیدن ماه محرم، رانندگان خودروهای خود را با نام و القاب امام حسین(ع) و شعارهای مذهبی مزین می کنند.

ماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرمماشین نویسی در ایام محرم
فلای تو دی
;