جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

خیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهران

امین آهویی

همزمان با عاشورای حسینی،مراسم خیمه سوزان کربلاییهای مقیم تهران همراه با تعزیه خوانی ظهر امروز یکشنبه ۹ شهریور در چهارراه گلوبندک تهران برگزار شد.

خیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهرانخیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهرانخیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهرانخیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهرانخیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهرانخیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهرانعنوان خیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهرانخیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهرانخیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهرانخیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهرانخیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهرانخیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهرانخیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهرانخیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهرانخیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهرانخیمه سوزان ظهر عاشورا - چهار راه گلوبندک تهران
فلای تو دی