آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست خبری سخنگوی دولت

حامد ملک‌پور

نشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

نشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولتنشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولت نشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولتنشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولتنشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولتنشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولتنشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولتنشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولتنشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولتنشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولتنشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولتنشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولتنشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولتنشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولتنشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولتنشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولت
الی گشت
;