آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

برداشت زعفران از مزارع استان همدان

عبدالرحمن رافتی

زعفران به عنوان یک محصول مهم و پرسود چند سالی است که مورد توجه کشاورزان همدانی قرار گرفته است.امسال حدود ۲۵۰ ‏هکتار از مزارع استان همدان زیر کشت زعفران قرار گرفته است که پیش بینی میشود حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ کیلوگرم زعفران ‏خالص از این مزارع برداشت شود.‏

برداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدانبرداشت زعفران از مزارع استان همدان
فلای تو دی