آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

پاییز در ارتفاعات جماران

محمدحسن اصلانی

با رسیدن فصل پاییز و آخرین روز های ماه آبان ، پاییز در منطقه جماران تهران و ارتفاعاتش حال و هوای خاصی را ایجاد کرده است.

پاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانرویش قارچ بر تنه درخت در پاییز ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جمارانپاییز در ارتفاعات جماران
الی گشت