مناجات حاج قاسم

مناجاتی کوتاه از سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را مشاهده می کنید.

                                       

فلای تو دی