"همدلی مردم" در اوج کرونا

در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مواسات، همدلی و تداوم نهضت کمک مؤمنانه به نیازمندان، در اوج شیوع کرونا اقشار مختلف در بسیج مردمی بسته‌های ارزاق را به خانواده های نیازمند رساندند.

            

فلای تو دی