دیدار صمیمانه ی رهبر انقلاب در زمان حیات آیت الله یزدی در قم

مرور دیدار رهبر انقلاب با آیت الله یزدی درقم .فیلم مربوط به زمان حیات ایشان می باشد.

    

فلای تو دی