روایت از دست دادن یک همکار

روایتی از نبرد تن‌‌به‌‌تن با ویروس کرونا در بیمارستان حضرت رسول (ص) تهران.

      

فلای تو دی