آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست خبری هیئت طالبان در تهران

فؤاد اشتری

سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با حضور در نشست خبری در تهران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر عنوان نشست خبری هیئت طالبان در تهران سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نشست خبری هیئت طالبان در تهران نشست خبری هیئت طالبان در تهران نشست خبری هیئت طالبان در تهران نشست خبری هیئت طالبان در تهران نشست خبری هیئت طالبان در تهران نشست خبری هیئت طالبان در تهران نشست خبری هیئت طالبان در تهران سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نشست خبری هیئت طالبان در تهران سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نشست خبری هیئت طالبان در تهران نشست خبری هیئت طالبان در تهران نشست خبری هیئت طالبان در تهران
فلای تو دی