آخرین اخبار | آرشیو اخبار

هفتمین روز سی و نهمین جشنواره فیلم فجر

حامد ملک‌پور

هفتمین روز سی و نهمین جشنواره فیلم فجر با نمایش فیلم‌های "خط فرضی" به کارگردانی فرنوش صمدی و "گیج‌گاه" به کارگردانی عادل تبریزی در برج میلاد تهران برگزار شد.

 عوامل فیلم خط فرضی در سی و نهمین جشنواره فیلم فجرآزیتا حاجیان بازیگر فیلم خط فرضی در سی و نهمین جشنواره فیلم فجرسحر دولتشاهی بازیگر فیلم خط فرضی در سی و نهمین جشنواره فیلم فجرفرنوش صمدی کارگردان و امیررضا رنجبران بازیگر در نشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرسحر دولتشاهی بازیگر در نشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرپژمان جمشیدی و آیلین جاهد در نشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرآزیتا حاجیان بازیگر در نشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرسحر دولتشاهی بازیگر و فرنوش صمدی کارگردان در نشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرپژمان جمشیدی بازیگر در نشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرفرنوش صمدی کارگردان در نشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرآیلین جاهد بازیگر در نشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرنشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرسحر دولتشاهی بازیگر در نشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرپژمان جمشیدی بازیگر در نشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرسارا خالدی زاده طراح لباس در نشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرآزیتا حاجیان بازیگر در نشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرآزیتا حاجیان و پژمان جمشیدی در نشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرسحر دولتشاهی بازیگر در نشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرپژمان جمشیدی بازیگر در نشست خبری فیلم خط فرضی - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرسیاوش چراغی پور بازیگر فیلم گیج‌گاه در سی و نهمین جشنواره فیلم فجرحامد بهداد بازیگر فیلم گیج‌گاه در سی و نهمین جشنواره فیلم فجرعوامل فیلم گیج‌گاه در سی و نهمین جشنواره فیلم فجرنادر سلیمانی بازیگر فیلم گیج‌گاه در سی و نهمین جشنواره فیلم فجرمریم همتیان بازیگر فیلم گیج‌گاه در سی و نهمین جشنواره فیلم فجرعوامل فیلم گیج‌گاه در سی و نهمین جشنواره فیلم فجرعادل تبریزی کارگردان فیلم گیج‌گاه در سی و نهمین جشنواره فیلم فجرعوامل فیلم گیج‌گاه در سی و نهمین جشنواره فیلم فجرمحمد الهی بازیگر فیلم گیج‌گاه در سی و نهمین جشنواره فیلم فجرعوامل فیلم گیج‌گاه در سی و نهمین جشنواره فیلم فجرحامد بهداد بازیگر در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرنادر سلیمانی و بهرنگ علوی در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرباران کوثری و حامد بهداد در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرنادر سلیمانی بازیگر در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرباران کوثری و حامد بهداد در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرعادل تبریزی کارگردان در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرنشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرباران کوثری بازیگر در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرمیثم مولایی تدوینگر در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرنشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرباران کوثری و حامد بهداد در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجربهرنگ علوی بازیگر در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرحامد بهداد بازیگر در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرنادر سلیمانی بازیگر در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرباران کوثری و حامد بهداد در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرنشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرباران کوثری، حامد بهداد و عادل تبریزی در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرعادل تبریزی کارگردان در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرباران کوثری و حامد بهداد در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجرحامد بهداد، بهرنگ علوی و باران کوثری در نشست خبری فیلم گیج‌گاه - سی و نهمین جشنواره فیلم فجر
فلای تو دی