چیرگی قهرمان نوجوان یدو بر قهرمان چشم‌رنگی تی‌تی

بازیگران نوجوان فیلم "یدو" جلوی دوربین تسنیم حاضر شدند اما دقیقه ۹۰ اعلام نامزدهای سودای سیمرغ چنان حالِ عوامل "تی‌تی" را خراب کرد که از مصاحبه کردن انصراف دادند.

        

فلای تو دی