موشن کمیک «شهدای دربار» منتشر شد

موشن کمیک استریپ «شهدای دربار» روایتی است از نفوذ جریان انقلاب به دربار پهلوی که بر گرفته از کتاب «جوانان درباری و آرمانشهر» است.

     

فلای تو دی