آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

یوم الله ۲۲ بهمن در تهران - ۹

حامد جعفرنژاد

مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با توجه به شرایط کرونایی کشور به صورت موتوری و خودرویی صبح امروز چهارشنبه ۲۲بهمن ۹۹ در تهران برگزار شد.

یوم الله 22 بهمن در تهران - 8راهپیمایی دوچرخه سواران در 22بهمن99راهپیمایی موتور سواران در 22بهمن99راهپیمایی خودرویی در 22بهمن99راهپیمایی موتور سواران در 22بهمن99راهپیمایی خودرویی در 22بهمن99راهپیمایی خودرویی در 22بهمن99راهپیمایی موتور سواران در 22بهمن99یوم الله 22 بهمن در تهران - 8راهپیمایی موتور سواران در 22بهمن99یوم الله 22 بهمن در تهران - 8راهپیمایی موتور سواران در 22بهمن99راهپیمایی موتور سواران در 22بهمن99راهپیمایی خودرویی در 22بهمن99راهپیمایی دوچرخه سواران در 22بهمن99راهپیمایی خودرویی در 22بهمن99راهپیمایی دوچرخه سواران در 22بهمن99راهپیمایی خودرویی در 22بهمن99 یوم الله 22 بهمن در تهرانراهپیمایی خودرویی در 22بهمن99راهپیمایی موتور سواران در 22بهمن99یوم الله 22 بهمن در تهران - 8راهپیمایی موتور سواران در 22بهمن99راهپیمایی خودرویی در 22بهمن99راهپیمایی خودرویی در 22بهمن99راهپیمایی موتور سواران در 22بهمن99راهپیمایی خودرویی در 22بهمن99راهپیمایی خودرویی در 22بهمن99راهپیمایی خودرویی در 22بهمن99راهپیمایی خودرویی در 22بهمن99راهپیمایی خودرویی در 22بهمن99راهپیمایی موتور سواران در 22بهمن99راهپیمایی موتور سواران در 22بهمن99راهپیمایی موتور سواران در 22بهمن99راهپیمایی موتور سواران در 22بهمن99راهپیمایی موتور سواران در 22بهمن99
فلای تو دی