تقویت اعتماد به نفس در فرزندان

استاد تراشیون در چهارمین قسمت از برنامه ی تربیت نسلی برای آینده با مقدمه ایی در رابطه با مبحث اعتماد به نفس به بیان راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس در فرزندان میپردازد.

                  

فلای تو دی