اهدای زندگی در سازمان انتقال خون

در دوران کرونا، سازمان انتقال خون تلاش کرده است تا با رعایت حداکثری پروتکل‌‌های بهداشتی و جذب مشارکت مردم، خون مورد نیاز بیماران را تأمین کند.

    

فلای تو دی